Lễ Cảm Tạ Chúa Tại Nhà Thờ Núi Sập – Tỉnh An Giang

Nhận biết bàn tay của Đức Chúa Trời luôn ở cùng Hội Thánh trong bất cứ giai đoạn nào, Hội Thánh Chúa tại Núi Sập – tỉnh An Giang đã vui mừng tổ chức chương trình Lễ Cảm tạ Chúa vào Chúa nhật 26/10/2014 vào lúc 13 giờ 30 qua chủ đề “Nhìn Lại Để Cảm Tạ”.
 
HT Núi Sập cảm tạ Chúa để muốn thuật lại với tôi con Chúa về công việc Chúa đã làm, chính vì vậy Hội Thánh chọn câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 75:1 “Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa; Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần. Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa” để làm câu câu gốc cho chương trình.
 
Trải qua những giai đoạn khủng hoảng trong nội bộ, nay Hội Thánh Chúa vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn trong sự thờ phượng và hầu việc Chúa. Nhà thờ được tu chỉnh lại, trong Hội Thánh có niềm vui và đồng công cộng tác với Quản nhiệm để xây dựng Hội Thánh trong việc tổ chức và tâm linh. Nhân cơ hội nầy Hội Thánh đã mời các Hội Thánh lân cận để đồng thanh cảm tạ Chúa, có khoảng 300 người tham dự.
 
Hội Thánh Tin Lành Núi Sập đã ca ngợi Chúa bài thánh ca “Trọn Đời Ngợi Khen” để bài tỏ nguyện vọng của mình, ban hát của các Hội Thánh hiện diện lần lượt ca ngợi Chúa qua các nội dung tin cậy, vui mừng và bước đi trong tấm lòng phục vụ.
 
Mục Sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I đã chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Nhìn Lại Để Cảm Tạ”, Lời Chúa kích lệ, thúc giục người nghe cần phải nhận biết công việc của Chúa làm trên Hội Thánh, đồng thời sự cảm tạ của con dân Chúa không chỉ dừng lại ở trong vòng con cái Ngài mà còn phải có tác động đến những người chưa thuộc về Chúa, để họ nghe thấy những việc lạ lùng của Chúa trên con dân Ngài.
 
Chương trình diễn ra chỉ trong một buổi chiều Chúa nhật nhưng đã để lại sự thỏa lòng cho Hội Thánh Núi Sập và người tham dự. Cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh Núi Sập biết cảm tạ Chúa trong mọi sự và tiến tới bằng những bước tin cậy, vâng phục mà hết lòng hầu việc Chúa.

Một số hình ảnh trong chương trình: 

Le Cam Ta Tai Nui Sap An Giang 1

MSNC Lê Tấn Cam – Quản nhiệm Chi Hội Núi Sập chào mừng

Le Cam Ta Tai Nui Sap An Giang 2

MSNC Lê Tấn Cam – Quản nhiệm Chi Hội Núi Sập chào mừng

Le Cam Ta Tai Nui Sap An Giang 3

Quang cảnh chương trình

Le Cam Ta Tai Nui Sap An Giang 4

MS Thái Phước Trương chia sẻ Lời Chúa

Le Cam Ta Tai Nui Sap An Giang 5

Tặng quà lưu niệm cho Mục sư diễn giả và các tôi tờ Chúa hiện diện 
 

TTV. Mục sư Cao Văn Hoàng

Nguồn hoithanhtinlanhvietnam.org