Khai Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khu Vực Tỉnh Vĩnh Long – Trà Vinh

Vào lúc 16 giờ Chúa Nhật 13/07/2014, tại nhà thờ Tin Lành Phú Quới, Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức khai giảng lớp Thánh Kinh Căn Bản (năm thứ I – lần IV) cho khoảng 90 khóa sinh. Thời gian học từ ngày 13-26/07/2014.

Hiện diện gồm có:

– Mục sư Lê Hoàng Phúc – Ủy viên Mục vụ, diễn giả cho buổi lễ;
– Mục sư Nguyễn Thành Kính – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long;
– Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Chấp sự và tín hữu trong 2 tỉnh Vĩnh Long – Trà Vinh.

MSNC Nguyễn Duy Khánh – Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Long Hồ hướng dẫn chương trình thờ phượng khai giảng. Sau phần chào mừng, tuyên bố khai giảng khóa học của MS Nguyễn Thành Kính; MS Nguyễn Văn Soi – Ủy viên Ban Đại diện cầu nguyện khai lễ.
MS Lê Hoàng Phúc giảng Lời Chúa trong Thi Thiên 119:25-40, với chủ đề: “Sống Trong Đường Lối Chúa”. Đầy tớ Chúa khích lệ các học viên và nêu lên tầm quan trọng việc học Lời Chúa và mong muốn học viên trung tín hoàn thành khóa học. MS Nguyễn Trung Thông – Ủy viên Ban Đại diện cầu nguyện đặc biệt cho lớp học.

Buổi lễ được kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Phạm Văn Đơ – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Phú Quới.

Một số hình ảnh:

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
MSNC Nguyễn Duy Khánh hướng dẫn thờ phượng
MSNC Nguyễn Duy Khánh hướng dẫn thờ phượng
Ban hát lễ và khóa sinh tôn vinh Chúa
Ban hát lễ và khóa sinh tôn vinh Chúa
Mục sư Lê Hoàng Phúc giảng Lời Chúa
Mục sư Lê Hoàng Phúc giảng Lời Chúa
Mục sư Nguyễn Trung Thông cầu nguyện cho khóa sinh
Mục sư Nguyễn Trung Thông cầu nguyện cho khóa sinh
Mục sư Phạm Văn Đơ cầu nguyện chúc phước
Mục sư Phạm Văn Đơ cầu nguyện chúc phước

TTV. MSNC Huỳnh Ngọc Dũng – Hoithanhtinlanhvietnam.org