Huấn Luyện Nhân Sự Tại Tỉnh Tây Ninh

Vào hai ngày 13–14/06/2014, Nhân sự Đại Diện Tin Lành tỉnh Tây Ninh tổ chức khóa học “Phát triển nhân sự” đợt 2. Đợt học này môn học “Câu chuyện Cựu Ước 2” do Truyền đạo Nguyễn Đức Vĩnh An hướng dẫn và có khoảng 20 học viên tham dự.
nhom-thuc-tap-ke-chuyen
Chương trình “Phát triển nhân sự” với mục đích huấn luyện nhân sự nồng cốt đáp ứng những nhu cầu cho Hội Thánh trong tỉnh như: các giáo viên dạy Kinh Thánh trong Hội Thánh; Ban Điều Hành phục vụ trong các Điểm Nhóm; và các nhân sự tham gia công tác truyền giáo tại những khu vục có nhu cầu mở Hội Thánh mới. Hiện nay, Đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức các chuyến truyền giáo ngắn ngày tại một số địa phương. Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có hai Chi Hội và 5 Điểm Nhóm, với lòng ước ao có thêm Chi Hội và tăng số Điểm Nhóm trong thời gian tới.

TTV. MSNC Phan Thế Lữ – Hoithanhtinlanhvietnam.org