Huấn Luyện Nhân Sự Chứng Đạo Tại Tỉnh Tây Ninh

Vào hai ngày 13–14/04/2015, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Tây Ninh đã tổ chức khóa học “Phát triển nhân sự” lần II, năm 2015 với môn học “Chứng Đạo Hiệu Quả” do Mục sư Trần Thế Thiên Phước, Ủy Viên Tổng Liên Hội, hướng dẫn và có khoảng 20 học viên tham dự.

huan luyen chap su chung daoQuang cảnh khóa huấn luyện

Qua loạt bài học giúp các học viên hiểu được cách chứng đạo hiệu quả qua hoàn cảnh sống, qua nếp sống của người Cơ Đốc, các chương trình sinh hoạt thờ phượng, truyền giảng của Hội Thánh, các dịp lễ đặc biệt như: cảm tạ, lễ cưới, lễ tang, …; công tác xã hội từ thiện… đây không phải là một môn học lý thuyết nhưng dựa trên những gì Hội Thánh có thể làm cụ thể hơn để hiệu quả trong công tác chinh phục tội nhân cho Chúa Giê-xu.

Chương trình phát triển nhân sự với mục đích huấn luyện nhân sự nòng cốt, đáp ứng những nhu cầu cho Hội Thánh trong tỉnh như: các giáo viên dạy Kinh Thánh trong Hội Thánh; Ban Điều hành phục vụ trong các Điểm Nhóm và các nhân sự tham gia công tác truyền giáo tại những khu vục có nhu cầu mở Hội Thánh mới. Hiện nay, Đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức các chuyến truyền giáo ngắn ngày tại khu vực đã được định vị trên bản đồ và tại vùng giáp ranh với tỉnh Tây Ninh như: huyện Đức Hòa và huyện Đức Huệ tỉnh Long An. Tỉnh Tây Ninh có hai Chi Hội và 5 Điểm Nhóm với lòng ước ao có thêm Chi Hội và tăng số Điểm Nhóm trong thời gian tới.

TTV. MSNC Phan Thế Lữ

Nguồn từ httlvn.org