Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Long An

Vào lúc 09g00 ngày 07/04/2015, tại nhà thờ Tin Lành Hậu Nghĩa hơn 20 quý đầy tớ Chúa là Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo trong tỉnh Long An về hiệp nguyện định kỳ.

MSNC Nguyễn Lưu Phong hướng dẫn chương trình hiệp nguyện. Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên Tổng Liên Hội – cầu nguyện dâng chương trình buổi hiệp nguyện lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị. Dựa trên Kinh Thánh nền tảng Lu-ca 15:4-7, Mục sư Ngô Văn Kiếm chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Tâm Tình Người Hầu Việc Chúa”.

Mục sư Đặng Thiên Phúc tập hợp những vấn đề có cần của các Hội Thánh trong tỉnh để quý tôi tớ Chúa hiệp chung cầu nguyện:

1. Mục sư Trần Thanh Dũng – UV TLH – thông tin công việc Chúa chung

– Cầu nguyện cho công việc Chúa ở các Hội Thánh tại Tây Nguyên (đặc biệt là hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng);

– Ban Truyền Giáo của Tổng Liên Hội có tổng kết công tác truyền giảng chung có chiều hướng đi xuống.

– Mục sư Trần Thanh Dũng nhắc nhở các Hội Thánh sử dụng tài liệu của TLH trong các lớp Trường Chúa nhật và chương trình Thánh Kinh hè cho thiếu nhi.

2. Tại tỉnh Long An

– Hai Hội Thánh Long Hựu, Mộc Hóa đang tiến hành mời Quản nhiệm.

– Truyền đạo Ngô Hồng Quân được xét lên Mục sư nhiệm chức.

– Mục sư Ngô Văn Kiếm: có lời kêu gọi các Hội Thánh trong tỉnh góp phần thành lập Ban Truyền giáo của tỉnh Long An. Thêm lời cầu nguyện cho các tân tín hữu mới tin Chúa giữ vững đức tin và lớn mạnh trong Chúa.

– Các Quản nhiệm, đặc trách báo cáo công việc Chúa của Chi Hội mình trong tháng qua và kết quả thu được qua các đợt truyền giảng mùa Thương Khó – Phục Sinh:

– Hội Thánh Phước Lợi: 15 người tin Chúa.

– Hội Thánh Cần Đước: 3 người tin Chúa.

– Hội Thánh Cần Giuộc: 74 người tin Chúa (5 khu vực), đang có kế hoạch xây dựng tường rào và lối đường đi dẫn vào nhà thờ.

– Hội Thánh Long Phụng: xin Chúa mở đường sớm hoàn tất các thủ tục lên Chi Hội tự trị.

– Hội Thánh Thuận Mỹ: 32 người tin Chúa.

– Hội Thánh Hậu Nghĩa: hơn 100 thân hữu tiếp nhận Chúa qua việc tổ chức bữa ăn cho người nghèo và khuyết tật. Hội Thánh tổ chức quỹ hứa dâng xây dựng để đóng la – phông nhà thờ. Nan đề: Điểm Nhóm “An Ninh Đông” (nhóm tín hữu khiếm thị) sớm được công nhận và Điểm Nhóm của HT Bình Trị Đông tại Đức Hòa sớm hoàn tất thủ tục lên Chi Hội.

– Hôi Thánh Tân An: đã tổ chức truyền giảng ngoài trời tại 3 khu vực với hơn 120 thân hữu tiếp nhận Chúa (còn 1 khu vực tổ chức ngày 13/4/2015, phối hợp với HT Mộc Hóa ngày 15/4/2015 và Hội Nhánh Thạnh Phước ngày 18/4/2015). Cầu nguyện cho hai Hội Nhánh Thủ Thừa và Hiệp Thạnh sớm hoàn tất thủ tục lên Chi Hội tự dưỡng.

– Hội Nhánh Thủ Thừa: tái lập giờ học Kinh Thánh – cầu nguyện sáng thứ bảy mỗi tuần, mỗi tháng thăm viếng 2 lần (tuần thứ 2 và thứ 4 của tháng).

– Hội Nhánh Hiệp Thạnh: Hội Thánh đã trả xong nợ xây dựng nhà thờ 90 triệu và chuẩn bị khởi công xây cất tư thất.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 12g00 sau lời cầu nguyện của Mục sư Đặng Linh Khoa, Mục sư Ngô Văn Kiếm và MSNC Trần Duy Khang.

TTV. MSNC Ngô Hồng Quân

Nguồn từ httlvn.org

Những hình ảnh trong buổi hiệp nguyện:

hiep nguyen muc su truyen dao 0Quang cảnh buổi hiệp nguyệnhiep nguyen muc su truyen dao 1Mục sư Ngô Văn Kiếm chia sẻ Lời Chúa