Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tại Tỉnh Cà Mau

Vào lúc 9 giờ ngày 06/04/2015, chương trình nguyện Mục sư – Truyền đạo định kỳ của 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Hải An – H. Đầm Dơi – T. Cà Mau.

Hiện diện gồm có trên 20 quý đầy tớ Chúa là Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo tại các Chi Hội trong 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Truyền đạo Nguyễn Cao Thắng – Quản nhiệm Hội Thánh Hải An – đã chào mừng và hướng dẫn hội chúng bước vào sự thờ phượng Chúa. Sau đó MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên cho Chúa dẫn dắt và ban phước. MS Đoàn Hô Na I đã chia sẻ Lời Chúa để khích lệ cho các quý đầy tớ Chúa với đề tài “Trong Tay Chúa” theo tinh thần của Giê-rê-mi 18: 1-10.

Sau đó các Quản nhiệm lần lượt báo cáo công việc Chúa tại Chi Hội mình trong tháng qua, đặc biệt là dâng lời Tạ ơn Chúa về những ơn phước và những kết quả đạt được trong dịp lễ Kỷ niệm Chúa chịu thương khó và Phục sinh vừa qua. Các vấn đề cần cầu nguyện cho công việc Chúa trong 2 tỉnh Cà mau và Bạc Liêu như sau:

– HT Cà Mau cần có tiền để trả nợ và tiếp tục hoàn thiện khu Cơ Đốc Giáo Dục;

– HT Tắc Vân xin Chúa tiếp trợ tiền để tiếp tục công trình xây dựng nhà thờ;

– HT Hải An đang hoàn thiện hồ sơ bản vẽ để xin xây dựng nhà thờ mới, vì ngôi nhà thờ bằng cây lá đã xuống cấp;

– HT Năm Căn chờ đợi thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chính quyền để xin cất nhà thờ;

– HT Bồn Bồn chờ đợi chính quyền công nhận Chi Hội;

– HT Hộ Phòng cầu nguyện về việc đòi lại phần đất phía trước nhà thờ đang bị chiếm dụng;

– HT Bạc Liêu xin Chúa tiếp trợ tài chánh để trả nợ xây dựng còn tồn đọng (khoảng 400 triệu), và hội đồng mời Tân Quản nhiệm;

– HT Hòa Bình cầu nguyện cho Lễ Cung Hiến Nhà thờ vào ngày 22/04/2015;

– HT Nhánh Cây Điều xin Chúa mở đường trong việc xin lên Chi Hội và làm giấy chủ quyền đất.

Cũng nhân dịp nầy các Hội Thánh trong hai tỉnh vui mừng vì có thêm hai đầy tớ Chúa vừa được Tổng Liên Hội công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức đó là: MSNC Nguyễn Cao Thắng – Quản nhiệm HT Hải An và MSNC Võ Hưng Thịnh – Phụ tá HT Bạc Liêu.

Buổi hiệp nguyện được kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của MS. Nguyễn Tấn Phúc.

TTV. MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân

Nguồn từ httlvn.org

Một số hình ảnh ghi nhận:

hiep nguyen muc su truyen dao 0Quang cảnh buổi hiệp nguyệnhiep nguyen muc su truyen dao 1MS. Đoàn Hô Na I chia sẻ Lời Chúa