Chương Trình Hiệp Nguyện Tại Tỉnh An Giang

Mỗi quý một lần, chương trình hiệp nguyện cho các đầy tớ Chúa và các Ban Chấp sự của Hội Thánh trong tỉnh An Giang sẽ được tổ chức một lần. Chương trình hiệp nguyện quý II được tổ chức tại Chi Hội Mỹ Luông vào lúc 9 giờ ngày 11/04/2015.

Đến dự chương trình hiệp nguyện có:

– Mục sư Lê Văn Như Kỷ – Uỷ viên TLH, Mục vụ TL tỉnh An Giang;

– Mục sư Cao Văn Hoàng – Nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh An Giang.

Sau khi Hội Thánh thờ phượng Chúa với những bài Thánh ca, Mục sư Lê Văn Như Kỷ đã giảng luận Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 25:31-46 với đề tài “Yêu thương và phục vụ”. Mục sư Dương Hữu Thắng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Các Hội Thánh đã cảm tạ Chúa về ơn phước Ngài ban trong tháng qua và nêu những nan đề để hiệp nhau cầu nguyện như:

Hội Thánh Long Xuyên: Tạ ơn Chúa trong mùa Thương Khó Phục sinh vừa qua đã tổ chức một chương trình truyền giảng lớn có 6 người tin. Cầu nguyện xin Chúa cho Điểm Nhóm Bình Đức sớm lên Hội Nhánh và Chi Hội.

Về cơ sở nhà Chúa mà chính quyền đã sử dụng lâu nay làm trường mẫu giáo, chính quyền tỉnh An Giang hứa tháng 3 sẽ trả, chính quyền Tp. Long Xuyên hẹn lại tháng 6. Xin Chúa cảm động để chính quyền sở tại sớm trả lại cơ sở này đúng như lời họ hứa, vì hiện nay nhà thờ Long Xuyên đã quá chật không đủ chổ ngồi, mỗi tuần tín hữu phải ngồi tràn ra ngoài sân.

Hội Thánh Núi Sập: Tháng qua có 2 người tin Chúa, tính từ đầu năm đến nay đã có 5 người tin và trung tín trong sự nhóm lại. Nan đề cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ cho số nợ còn nợ trên 40 triệu sau khi xây dựng lại nhà thờ. Khu vực Ba Thê sớm hình thành thành Điểm Nhóm. Kế hoạch sắp đến tiếp tục đẩy mạnh công tác chứng đạo, chăm sóc.

Hội Thánh Châu Đốc: Lễ Cảm tạ 95 năm Tin Lành đến Châu Đốc đã được diễn ra, trong dịp này có 52 người tin Chúa qua chương trình truyền giảng. Hướng sắp đến đẩy mạnh các chương trình dạy đạo cho tân tín hữu và chăm sóc.

Hội Thánh Tân Châu: Tháng qua có 2 người tin Chúa, sắp đến xây lại tư thất vì đã xuống cấp.

Hội Thánh Mỹ Luông: Hội Thánh đã sơn sửa lại nhà Chúa, đóng la phong. Đẩy mạnh công tác chứng đạo và chăm sóc trong thời gian tới.

Công việc của tỉnh tháng 5 có chương trình thông công dã ngoại cho các Ban Thanh niên, tháng 6 có Hội đồng Bồi linh, tháng 7 có lớp Thánh Kinh Căn Bản. Hai Chấp sự Lê Ngọc Huệ và Chấp sự Lê Thị Viên cầu nguyện cho công việc của các Hội Thánh.

Buổi chiều, Mục sư Lê Văn Như Kỷ tâm tình chức vụ và giải đáp nan đề cho đại diện của các Hội Thánh. Tạ ơn Chúa qua một ngày được tham dự chương trình hiệp nguyện, các tôi tớ Chúa và các Ban Chấp sự trong tỉnh An Giang thỏa lòng trong tình yêu Chúa ban và cảm tạ Chúa vì chức vụ mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi và lựa chọn.

TTV. MSNC Lê Tấn Cam

Nguồn từ httlvn.org

Một số hình ảnh ghi nhận:

chuong trinh hiep nguyen 0Quang cảnh chương trình hiệp nguyệnchuong trinh hiep nguyen 1Mục sư Lê Văn Như Kỷ – Ủy viên TLH – giảng dạy Lời Chúachuong trinh hiep nguyen 2Chụp hình lưu niệm