Chia Sẻ Phúc Âm Tại Chi Hội Tô Hiến Thành, TP. HCM

Theo định kỳ hằng tháng, lúc 18 giờ 30 ngày 26/07/2014, Chi Hội Tin Lành Tô Hiến Thành giới thiệu Phúc Âm với chủ đề Bình An Thật.

Chương trình nhằm giới thiệu cho mọi người một Bình An Thật chỉ có trong Chúa Cứu Thế Giê-xu khi họ bằng lòng mời Chúa làm chủ đời sống. Mục sư Phạm Trọng Huy dùng Lời Chúa trong Ê-sai 26:3 – “Người nào để trí minh nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài” để chia sẻ với thân hữu. Đan xen chương trình là những bài hát ca ngợi Chúa của Nguyệt Anh, Quang Vinh, video clip giới thiệu hình ảnh đang diễn ra hằng ngày nói đến những nan đề con người phải đối diện.

Mục sư Phạm Trọng Huy kêu gọi thân hữu hãy đón nhận món quà mà Thượng Đế dành sẵn cho những ai biết đặt niềm tin nơi Chúa để nhận được bình an thật. Đã có 03 thân hữu bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

httl to hien thanh 8Quang cảnh buổi truyền giảng

httl to hien thanh 9MS Phạm Trọng Huy chia sẻ Lời Chúa

httl to hien thanh 10Hướng dẫn 03 Thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

TTV. MC THT