Bồi Linh Và Truyền Giảng Tại Chi Hội EaDrang – Đăk Lăk

Cảm tạ Chúa vào ngày 23/10/2014, Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN) đã đến thăm và chia sẻ Lời Chúa cho tôi con Chúa tại Chi Hội EaDrăng với khoảng 300 tín hữu trong và ngoài Hội Thánh tham dự. Bên cạnh đó, chương trình truyền giảng vào tối cùng ngày cũng đem lại kết quả thật đáng khích lệ cho Hội Thánh Chúa tại đây.
 
Buổi sáng, tôi con Chúa tại đây được lắng nghe Lời Chúa qua đề tài “Biết Ơn Và Phục Vụ”, do Mục sư Phan Vĩnh Cự chia sẻ dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Giăng 12:1-8.Cảm tạ Chúa vì Lời Chúa đã khích lệ nhiều người, Đức Thánh Linh đã động chạm đến cá nhân đời sống của mỗi con cái Chúa. Qua buổi sáng có 1 người đã tiếp nhận Chúa và 20 con cái Chúa đã kết ước và tái kết ước sẵn sàng dâng cuộc đời mình cho Chúa.
 
Buổi chiều, chương trình có 50 Chấp sự các Hội Thánh trong huyện về tham dự và lắng nghe Lời Chúa. Mục sư Phan Vĩnh Cự cũng dành thì giờ để giải đáp mục vụ và những vấn đề liên quan đến tổ chức Hội Thánh căn cứ trên hiến chương, nội quy, quy chế của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam).
 
Buổi tối là chương trình truyền giảng với chủ đề: "Trở Về Nhà Cha". Mục sư Phan Vĩnh Cự đã chia sẻ Phúc Âm cho khoảng 150 người tham dự. Cảm tạ Chúa, Chúa cho có 11 người đã bằng lòng ăn năn tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của đời sống mình.
 
Một ngày trôi qua về phần thể xác tuy có sự mệt mỏi, nhưng không thể nào ví sánh bằng những phước hạnh bội phần tâm linh mà ân huệ của Đức Chúa Trời đã ban ơn và lấy thêm người vào trong Hội Thánh của Ngài.

Một số hình ảnh trong chương trình:

EaDrang Dak Lak 1

Quang cảnh chương trình bồi linh vào buổi sáng

EaDrang Dak Lak 2

Mục sư Phan Vĩnh Cự chia sẻ Lời Chúa

EaDrang Dak Lak 3

Tín hữu cầu nguyện kết ước dâng đời sống phục vụ Chúa

EaDrang Dak Lak 4

Chương trình bồi linh cho các Chấp sự vào buổi chiều

EaDrang Dak Lak 5

Thân hữu tin nhận Chúa trong chương trình truyền giảng

 
CTV. Thiên Bảo

Nguồn hoithanhtinlanhvietnam.org