Bồi Linh, Hiệp Nguyện Quí 1/2015 Tại Tỉnh Tây Ninh

Ngày 14/03/2015, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Tây Ninh đã tổ chức buổi bồi linh, hiệp nguyện và thông công giữa các tôi tớ Chúa và nhân sự các Hội Thánh trong tỉnh Tây Ninh tại Chi Hội Trảng Bàng.

Hiện diện trong buổi hiệp nguyện gồm có:

– MSNC Phan Thế Lữ, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Tây Ninh;

– MSNC Trương Thiên Tín, Quản nhiệm Chi Hội Tây Ninh;

– Và có hơn 30 người là Truyền đạo, Chấp sự, nhân sự và tín hữu trong tỉnh về dự.

Truyền đạo Dương Công Hiệp – Đặc trách Điểm Nhóm Tân Thành – hướng dẫn chương trình. Sau lời cầu nguyện của MSNC Trương Thiên Tín dâng chương trình lên cho Chúa, hội chúng bắt đầu ngợi khen Chúa.

Trong chương trình, MSNC Phan Thế Lữ dùng Lời Chúa trong Giăng 17:1-26 để khích lệ tôi con Chúa trong tỉnh với đề tài “Hoàn Tất Việc Chúa Giao”. Truyền đạo Nguyễn Quốc Bình – Đặc trách Điểm Nhóm Tân Châu – cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Sau đó, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh thông báo công việc sắp tới và những vấn đề cầu nguyện cầu thay trong tỉnh và hội chúng chia 5 tổ cầu nguyện.

Cảm tạ Chúa vì bấy lâu nay Hội Thánh trong tỉnh Tây Ninh dự bồi linh và hiệp nguyện chung với các Hội Thánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhưng kể từ năm 2014 đến nay, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh đã cậy ơn Chúa tổ chức được 5 lần hiệp nguyện và thông công giữa các Hội Thánh trong tỉnh. Và hiệp nguyện lần này thì số tôi tớ và Chấp sự và nhân sự các Hội Thánh về dự một cách đông đủ.

Xin quý tôi con Chúa khắp nơi tiếp tục cầu nguyện để Tin Lành tỉnh Tây Ninh ngày càng lớn mạnh. Hiện nay, Tin Lành tỉnh Tây Ninh hiện có hai (2) Chi Hội và sáu (6) Điểm Nhóm chính thức với nhu cầu là:

– Những Điểm Nhóm cần xây nhà nguyện như: Điểm Nhóm Tân Châu, Điểm Nhóm Tân Biên và Điểm Nhóm Thạnh Tân;

– Điểm Nhóm Bến Chò – Thạnh Đức cần mua đất để xây dựng nhà nguyện.

TTV. MSNC Phan Thế Lữ

Nguồn từ httlvn.org

Một số hình ảnh ghi nhận:

boi linh hiep nguyen quy 1 tinh tay ninh 0Quang cảnh chương trìnhboi linh hiep nguyen quy 1 tinh tay ninh 1MSNC Trương Thiên Tín cầu nguyện khai lễboi linh hiep nguyen quy 1 tinh tay ninh 2MSNC Nguyễn Thế Lữ giảng dạy Lời Chúa