Bai Đại Diện Thăm Các Hội Thánh Tại Tỉnh Bình Định

Trong ngày 14/02/2015 (nhằm 26 tháng chạp), Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Định tổ chức đi thăm quý đầy tớ Chúa và các Hội Thánh trong tỉnh. Ban Phụ nữ cũng đã kết hợp đi thăm cùng.

Bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 tại Hội Thánh Khu Sáu, sau đó đoàn đến thăm 02 quả phụ Mục sư Nguyễn Quang Thự và Đặng Đình Phúc. Tiếp đến, đoàn đến thăm Hội Thánh Quy Nhơn, Phước Hậu, Trung Ái, Bình Nghi, Phú Phong, Nhơn Thành. Điểm dừng chân cuối cùng là Hội Thánh Bồng Sơn, phía Bắc tỉnh Bình Định.

Qua những thì giờ thăm viếng, Ban Đại diện tỏ lòng cảm ơn những Quả phụ Mục sư đã cùng ông trước kia góp phần công việc nhà Chúa trong tỉnh. Ban Đại diện cũng được lắng nghe những khó khăn của từng Hội Thánh và phương hướng phát triển Hội Thánh trong năm mới. Qua đó từng thành viên Ban Đại diện có lời khích lệ và cầu nguyện đặc biệt cho Hội Thánh trong năm mới đạt nhiều kết quả mới cho Nhà Chúa.

Chương trình thăm viếng đã đem đến sự khích lệ cho các đầy tớ Chúa và Hội Thánh nhân dịp năm mới. Qua đây Ban Đại diện kính mong các tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện nhiều cho công việc Chúa tại Bình Định:
– Hội Thánh Quy Nhơn đã xin thành lập 02 Hội Nhánh Phước Sơn và Phú Tài nhưng chưa được chính quyền chấp thuận;
– Hội Thánh Bình Nghi đang tiến hành xây dựng nhà Cơ Đốc giáo dục và tư thất;
– Hội Thánh Phú Phong đang xin chính quyền trả lại phần đất phía Đông nhà thờ;
– Ban Đại diện đang làm thủ tục với chính quyền trả lại cơ sở nhà thờ Phù Cát, xin cấp đất xây dựng nhà thờ Mỹ Châu (Trà Thung trước kia)…

TTV. MS Nguyễn Ngọc Bình

Nguồn từ httlvn.org

Một vài hình ảnh ghi nhận:

Cac HT Tinh Binh Dinh 1

Cac HT Tinh Binh Dinh 2 Cac HT Tinh Binh Dinh 3 Cac HT Tinh Binh Dinh 4 Cac HT Tinh Binh Dinh 5 Cac HT Tinh Binh Dinh 6 Cac HT Tinh Binh Dinh 7 Cac HT Tinh Binh Dinh 8 Cac HT Tinh Binh Dinh 9