60 người Tin Chúa Trong Đêm Truyền Giảng Giáng Sinh Tại HT Long Mỹ – Hậu Giang

HTTL LONG MỸ – Vào lúc 19 giờ ngày 12/12/2013, tại HT Long Mỹ – Hậu Giang đã diễn ra chương trình Thánh nhạc Truyền giảng Giáng sinh thật đầy ơn Chúa. Kết quả cho nhà Chúa với 60 thân hữu cầu nguyện tin Chúa sau lời kêu gọi.

httl long my 0 httl long my 1Sau khi Chấp sự Đặng Hoàng Minh chào mừng, Mục sư Lê Duy Linh cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa tể trị và ban phước.

Chương trình mô phong tình yêu của Chúa qua các tiết mục như: “Ấy Tin Vui cho Người”, Hoạt cảnh “Chúa Giáng Sinh”, “Đêm Chúa Vào Đời”, “Sáng Danh Thiên Chúa”, Đọc tấu Sáo “Liên Khúc Tình Yêu Giáng Sinh”,…

Sau các bài hát ngợi khen Chúa, MS Lê Văn Tường rao giảng sứ điệp giáng sinh với chủ đề “TÌNH YÊU” dựa vào Lời Chúa trong Kinh Thánh: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Tạ ơn Chúa, 60 thân hữu gồm 30 người lớn và 30 trẻ em lần lượt tiến lên bằng lòng cầu nguyện tin Chúa qua bài hát kêu gọi “Tình Yêu Giáng Sinh” cùng lời mời gọi tin Chúa của MSNC Lê Duy Linh.

Xin đọc giả hòa chung niềm vui cùng tôi con Chúa tại HT Long Mỹ, chung lời tạ ơn Chúa cầu nguyện cho các thân hữu giữ vững đức tin, cầu nguyện cho ban thăm viếng chăm sóc đầy ơn Chúa gây dựng đời sống đức tin của tân tín hữu.

TTV. Huỳnh Văn Thạch