Tỉnh Phú Yên: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản 2014

Sau 10 ngày từ 30/6/2014 đến ngày 10/7/2014 khóa học Thánh Kinh Căn Bản năm 2014, Khoá Gia-cơ năm III tại tỉnh Phú Yên đã hoàn tất. Lễ Bế Giảng được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Tuy Hoà vào ngày 10/7/2014.
Chương trình học với năm môn học và người phụ trách như sau:
1. Đền Tạm và Những Nơi Thờ Phượng – MS Võ Hoàng Phong.
2. Tăng Trưởng Tâm Linh – MS Phạm Sính, UV BĐD tỉnh Khánh Hoà.
3. Sự Mặc Khải – MS Phan Văn Cử, Tổng Thủ Quỹ TLH.
4. Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Giê-xu (2) – MS Võ Thành Phê, UVTLH, mục vụ Phú Yên.
5. Lãnh Đạo và Tổ Chức Hội Thánh – MS Đinh Thi, Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Phú Yên.
Năm nay hơn 90 học viên đến từ các Hội Thánh trong tỉnh. Có 9 học viên tốt nghiệp 4 năm.
Trong Lễ Bế Giảng, sau bài giảng kêu gọi của Mục sư Đinh Thi, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, khoảng hơn 90% các học viên đã hứa nguyện quyết định dâng mình cho Chúa.
10 ngày học Lời Chúa đã trôi qua, Lễ Bế Giảng để lại nhiều kỷ niệm trong lòng các học viên, chia tay trong sự ngậm ngùi và hứa hẹn khóa học năm sau. Xin Lời Chúa đã được gieo ra sẽ tiếp tục sinh bông trái trong những tháng ngày sắp tới.

Một số hình ảnh ghi nhận:

MS Đinh Thi giảng Lời Chúa
MS Đinh Thi giảng Lời Chúa
Quang cảnh trong nhà thờ
Quang cảnh trong nhà thờ
Các khoá sinh tôn vinh Chúa.
Các khoá sinh tôn vinh Chúa.
Hứa nguyện dâng mình
Hứa nguyện dâng mình
Các khoá sinh nhận chứng chỉ
Các khoá sinh nhận chứng chỉ
Hình lưu niệm
Hình lưu niệm

TTV. Mục sư Võ Hoàng Phong – Hoithanhtinlanhvietnam.org