Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo, Chấp Sự Tỉnh Bạc Liêu & Cà Mau

Tạ Ơn Chúa! Theo định kỳ hàng quý các đầy tớ Chúa là những Quản nhiệm các Chi Hội cùng Chấp sự trong 2 tỉnh Bạc Liêu & Cà Mau đều tổ chức chương trình hiệp nguyện để Bồi linh – Thông công và lắng nghe nghe báo cáo công việc Chúa tại các Chi Hội.
 
Chương trình hiệp nguyện định kỳ của quý IV năm 2014 được tổ chức vào lúc 09 giờ ngày 06/11/2014, tại nhà thờ Tin Lành Cà Mau. Hiện diện gồm có: Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH; quý Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và các Chấp sự các Hội Thánh trong 2 tỉnh với số lượng khoảng 90 người.
 
Sau lời cầu nguyện khai lễ của Mục sư Nguyễn Tấn Phúc, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc đã dùng Lời Chúa để bồi linh với chủ đề là “Người Được Chúa Sai Dùng”, nương trên phần Kinh Thánh Công Vụ 8: 26-40. Qua hình ảnh gương mẫu tuyệt vời của Chấp sự Phi-líp, đầy tớ Chúa đã khích lệ các tôi con Chúa trong 2 tỉnh cần phải có khải tượng từ Chúa – Phải luôn vâng phục Chúa – Phải am hiểu Lời Chúa – Phải sốt sắng rao giảng Tin Lành cho mọi người.
 
Sau đó MSNC Nguyễn Gia Bảo cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa một cách cảm động, xin Chúa sai dùng mỗi tôi con Chúa trong các Hội Thánh ở 2 tỉnh tận cùng của đất nước Việt Nam.
 
Đại diện của các Chi Hội báo cáo công việc Chúa tại Chi Hội của mình, MSNC Huỳnh Anh Tấn và MSNC Trương Ngọc Mạnh đã cầu nguyện cảm tạ, cầu thay cho từng nan đề của các Hội Thánh.
 
Mục sư Nguyễn Văn Ngọc thông báo về công việc chung của Giáo Hội cũng như nhắc nhở các Hội Thánh trong vấn đề tổ chức. Cũng nhân dịp nầy, ông có lời chia tay đầy cảm động với các Hội Thánh trong 2 tỉnh; MSNC Võ An Ninh thông cáo những chương trình, kế hoạch sắp đến của các Hội Thánh, đặc biệt là những chương trình truyền giảng nhân dịp Giáng sinh năm nay.
 
Mục sư Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân cầu nguyện cảm tạ Chúa đã ở cùng và ban phước trong suốt chương trình Hiệp nguyện – Bồi linh.
 
Một số hình ảnh ghi nhận:

Hiep Nguyen Bac Lieu - Ca Mau 1 Hiep Nguyen Bac Lieu - Ca Mau 2 Hiep Nguyen Bac Lieu - Ca Mau 3 Hiep Nguyen Bac Lieu - Ca Mau 4 Hiep Nguyen Bac Lieu - Ca Mau 5

TTV. Mục sư Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân

Nguồn hoithanhtinlanhvietnam.org